ამჟამად ბიბლიოთეკით სარგებლობს ადამიანი
 
10 ხშირად წაკითხვადი წიგნი:


ბოლოს წაკითხული წიგნები:

The Picture of Dorian Gray - Oscar Wilde
Biology - Michael Roberts, Neil Ingram
The Law - Frdric Bastiat
Biochemistry - Richard A. Harvey, Denise R. Ferrier
Microeconomics - N. Gregory Mankiw
Principles of Microeconomics - J. Gans, S. King, Gregory Mankiw
Tales of Daddy's Desire - Valerie Gray
The divine comedy of Dante Alighieri - Dante Alighieri, Robert M. Durling, Robert Turner
A Christmas Carol - Charles Dickens, Richard E. Grant
Birds in Archaeology: Proceedings of the 6th Meeting of the Icaz Bird ...